Uttrykk

Du kan søke på ord på denne siden via din nettleser:

  • Safari, iOS: Trykk i adresselinja, og skriv inn ordet du søker. Under søkeforslagene finner du «på denne siden». Trykk på ordet for å gjennomføre søket.

  • Chrome, Android: Trykk i adresselinja, og skriv inn ordet du søker. I toppen av lista som kommer opp er et lite forstørrelsesglass. Trykk på ikonet for å gjennomføre søket.

  • Safari, OS X: Trykk Cmd + F, og begynn å skrive inn ordet du søker.

  • Internet Explorer, Windows: Trykk Ctrl + F, og begynn å skrive inn ordet du søker.

UttrykkForklaring
alt med at...så lenge som
dæm ga på åde holdt på
bløtt alænhelt alene
hen å denher og der
vårrå sjøl ossvære for oss selv
kvil skjømmenghvile i halvmørket
kimmi uinn veret mederfart, oppdaget
tøl sæleke seg
itj fårrå nållesikke bli utsatt for ulykke
va det så lektslettes ikke
hommel om dommelhulter til bulter
ha sulja sæ tesølt seg til
i einingaustanselig
sul oppbesvimer nesten av sult
i sjonk (kjør sæ i sjonk)kollidere
å få et faukinnfall/anfall av noe
sånn te søa det lællsånn til elendighet
å fol sæ i vægkomme seg av sted
alt med sæi det store og hele
han beinlausubestemmelig lyd
kelles e det volinhvordan er det egentlig
fli opprydd opp
dærsomitjå trøste meg
fors uinnåglemte
kjæm i høghusker på
let på det atbestemte at
bæst enn det vaplutselig
vårrå stor på læstanoverdrive, spille opp til noe
trøste bere mæhjelpe meg
rinnj over tatjlkoppenoverdrive
spæll storinoverdrive, mye av
å ligg ti detha det travelt
lige tetil og med
legg testarte med
å lætt attlukke
nefs såsvært så
ohæpp sæskade seg
på'npåvirket av alkohol
rei tesøle til
å røss i kroppgyse
graset a skinnitørt gras
knuske tørhelt tørt
itj de spøttikke det minste
å sterr opp nånegge opp
å sætt ti åtskjenne på
å sætt åtå stramme
det tusk utom husetrasle, tusle
å fårrå som en tørskfare svært fort
å gå einast ereneå gå kun på grunn av én ting
æ bynnje å månnå å gåjeg begynner så smått å gå
ja, det va spørsmål om detja, kanskje det
dæm ga på åde holdt på å
mett i følkaugunrett i synet på folk
no e'n bra engelskruskevær
ja det va spørsmål om detja, kanskje det
no ha du gjort det godt jarotet seg bort i noe
vårrå i pusseni fine klær
sitti i hitjkope
hæks ti sæskynde seg å spise
fol dæ vekkha deg bort